Tabloid
Ricordi Italiani
Speciale Registi
Cineteca di Bologna
Ricordi Americani
Filosofia e Letteratura
I Nostri Maestri
Bellezza in Musica
Poesia
Registi Italiani
Top 10 della regia
  Luchino Visconti
  Mizoguchi Kenji
  Stanley Kubrick
  Pier Paolo Pasolini
  Peter Greenaway
  David Linch
  Pedro Almodovar
  Alfred Hitchcock
  David Cronenberg
  Orson Welles
Non solo Opera
Fotogallery
Mizoguchi Kenji
Akasen chitai - La strada della vergogna (1956)
Shin heike monogatari - Legend of the Taira Clan (1955)
Ykihi - L'imperatrice Yang Kwei Fei (1955)
Chikamatsu monogatari - Gli amanti crocifissi (1954)
Uwasa no onna - The crucified Woman (1954)
Sansho day - L'intendente Sansho (1954)
Gion bayashi - A Geisha (1953)
Ugetsu monogatari - I racconti della luna pallida d'agosto (1953)
Saikaku ichidai onna - Vita di Oharu, donna galante (1952)
Musashino fujin - Lady Musashino (1951)
Oy-sama - Lady yu (1951)
Yuki fujin ezu - Il ritratto della signora Yuki (1950)
Waga koi wa moenu - Flame of My Love (1949)
Yoru no onnatachi - Women of the Night (1948)
Joy Sumako no koi - The love of Sumako the actress (1947)
Utamaro o meguru gonin no onna - Five Women Around Utamaro (1946)
Josei no shri - The victory of Women (1946)
Hisshoka - Victory Song (1945)
Meito bijomaru - The famous sword Bijomaru (1945)
Miyamoto Musashi (1944)
Danjuro sandai - Three Danjuros (1944)
Genroku chushingura - I 47 Ronin (1941)
Geido ichidai otoko - The Life of an Actor (1941)
Naniwa onna - A woman of Osaka (1940)
Zangiku monogatari - The Story of the Last Chrysanthemums (1939)
Aa kokyo - Ah, My Home Town (1938)
Roei no uta - The Song of the Camp (1938)
Aien kyo - The straits of Love and Hate (1937)
Gion no shimai - Sisters of the Gion (1936)
Naniwa erej - Naniwa Elegy (1936)
Gubijins - The field Poppy (1935)
Maria no Oyuki - Oyuki, the Madonna (1935)
Orizuru Osen - The downfall of Osen (1935)
Aizo toge - The mountain pass of love and hate (1934)
Jinpu-ren - The Jinpu Group (1934)
Gion matsuri - Gion Festival (1933)
Taki no shiraito - Cascading White Threads (1933)
Toki no ujigami - Man of the Moment (1932)
Manmo kenkoku no reimei - Dawn in Manchuria (1932)
Shikamo karera wa yuku - And Yet They Go (1931)
Tojin okichi - Mistress of a Foreigner (1930)
Fujiwara Yoshie no furusato - Home Town (1930)
Tokai kokyogaku - Metropolitan Symphony (1929)
Tokyo koshin-kyoku - Tokyo March (1929)
Asahi wa kagayaku - Morning Sun Shines, The (1929)
Nihon bashi - The Nihon Bridge (1929)
Musume kawaiya - My Lovely Daughter (1928)
Hito no issho - A Life of Man (1928)
Jihi shincho - The Cuckoo (1927)
Ko-on - The Imperial Grace (1927)
Kane - Money (1926)
Kaikoku danji - The boy from the Navy (1926)
Kyren no onna shish - The love-mad tutoress (1926)
Shin onoga tsumi - My Fault, New Version (1926)
Kaminingyo haru no sasayaki - A paper doll's whisper of spring (1926)
Doka o - The copper coin king (1926)
A, a tokumukan kanto - Ah, the Special Service Vessel (1925)
Nogi taisho to Kumasan - General Nogi and Kumasan (1925)
Furusato no uta - The song of home (1925)
Ningen - The human being (1925)
Gaijo no suketchi - Street Scenes (1925)
Akai yuhi ni terasarete - Shining in the Red Sunset (1925)
Shirayuri wa nageku - The white lily laments (1925)
Daichi wa hohoemu -The earth smiles (1925) prima parte
Gakuso o idete - Out of College (1925)
Uchen-Puchan/Musen fusen - No Money, No Fight (1925)
Kyokubadan no jo-o - Queen of the Circus (1924)
Kanraku no onna - A woman of pleasure (1924)
Samidare zoshi - A chronicle of the may rain (1924)
Shichimencho no yukue - The trace of a Turkey (1924)
Jin kyo - This Dusty World (1924)
Josei wa tsuyoshi - Strong Is the Female (1924)
Gendai no jo-o - Queen of Modern Times, The (1924)
Akatsuki no shi - Death at Dawn (1924)
Kanashiki hakuchi - Song of the Sad Idiot (1924)
Toge no uta - The song of the mountain pass (1923)
Chi to rei - Blood and Soul (1923)
Yoru - The night (1923)
Haikyo no naka - Among the Ruins (1923)
Kiri no minato (1923) - Foggy Harbour (1923)
813 - The adventures of Arsne Lupin (1923)
Haizan no uta wa kanashi - Failure's Song Is Sad (1923)
Joen no chimata (1923) - City of Desire (1923)
Seishun no yumeji - Dream of Youth (1923)
Kokyo - Hometown (1923)
Ai ni yomigaeru hi - The resurrection of Love (1923)